Paziņojums

Paziņojums par SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’
kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu.

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde paziņo, ka 2017.gada saimnieciskās darbības rezultātā sabiedrības 2017.gada finanšu pārskata sagatavošanai ir piemērojams cits normatīvais akts, kas nosaka, ka pārskats apstiprināms līdz nākamā gada 31.jūlijam.

Ievērojot iepriekš minēto, paziņojumu par kārtējo kapitāla daļu turētāju sapulci sabiedrība publicēs 2018.gada jūnija otrā pusē, savukārt sapulce notiks jūlijā.

Valdes priekšsēdētāja Maija Brunovska