Paziņojums

Paziņojums par SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu. SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde paziņo, ka 2017.gada saimnieciskās darbības rezultātā sabiedrības 2017.gada finanšu pārskata sagatavošanai ir piemērojams cits normatīvais akts, kas nosaka, ka pārskats apstiprināms līdz nākamā […]