Dokumenti


Normatīvie dokumenti

LŠDZAS nolikums

Likumi

MK noteikumi

Ciltsdarba programmas


Iesniegumi

Vaislinieku un to bioprodukta izmantošanas sertifikāta saņemšana

Dzīvnieka uzņemšanai ciltsgrāmatā

Šķirnes liellopu izcelšanās sertifikāta saņemšana

Šķirnes govju audzēšanas saimniecības izvērtēšana

Dzīvnieku iekļaušanai Latvijas Brūnās šķirnes govju ciltsdarba programmā


Līgumi subsīdiju administrēšanai

Piena šķirņu govis

Gaļas šķirņu govis

Piena un gaļas šķirņu govis


Veidlapas

Piena šķirnes vaislas buļļa uzskaites kartiņa

Gaļas šķirnes vaislas buļļa uzskaites kartiņa

Gaļas šķirnes govs uzskaites kartiņa


Pielikumi iesniegumiem

Piena šķirnes govju audzēšanas saimniecības izvērtēšana

Gaļas šķirnes govju audzēšanas saimniecības izvērtēšana


Izraksti no ciltsdarba programmām

Prasības dzīvnieku iekļaušanai LB genofonda programmā

Kārtība vaisļas buļļu sertifikāta sagatavošanai


 Pārbaudes saraksti

Pārbaudes buļļu saraksts 2017. gadam