Sludinājumi

25.01.2018

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valde paziņo, ka atsavina Komerclikuma 192.panta pirmās daļas sestajā punktā noteiktā kārtībā iegūtās likvidēto uzņēmumu kapitāla daļas.

Pārdodamo daļu skaits – 1604, vienas kapitāla daļas cena noteikta nominālvērtībā – viens euro.

Pieteikšanās mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā.
Kapitāla daļu īpašnieki pirmpirkuma tiesības var izmantot līdz 2018.gada 26. februārim, adresējot pieteikumu SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valdei uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai norādītajā adresē ierodoties personīgi darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

Kontakttālrunis: 67878784