Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

 

 

 

Kolumbi web

Rīgā, 2020.gada 27.augustā

Paziņojums

 SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valde paziņo, ka 2020.gada 27.augustā dalībniece  Gaida Stromčinska  ir vienojusies ar dalībnieci AS “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” par sev piederošo  kapitāldaļu atsavināšanu. Pārdodamo daļu skaits – 569 (pieci simti sešdesmit deviņas),  vienas kapitāla daļas cena  - viens euro.

Sabiedrības dalībnieki mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas var izmantot pirmpirkuma tiesības adresējot pieteikumu SIA  “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” valdei uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai norādītajā adresē ierodoties  personīgi darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

Kontakttālrunis: 29265615

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

Valdes priekšsēdētājs                                                                                Gatis Kaķis

Paziņojums

par SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’
kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu
            SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”
(vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese:

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

Kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2020.gada 30. jūnijā.       
Sapulces norises vieta: Dobele, Brīvības iela 10B, otrais stāvs,  209. telpa.
Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 - 11.00.

Darba kārtībā:
1. Valdes ziņojums.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. 2019.gada pārskata apstiprināšana.
4. Pārskata gada peļņas izlietošana.
5. Valdes atsaukšana.
6. Valdes vēlēšanas.

Pēdējās izmaiņas dalībnieku sarakstā izdarāmas ne vēlāk kā  2020.gada 29.jūnijā. Par
darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem dalībnieki var balsot personiski vai ar savu
likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību.
Ar gada pārskatu un lēmumu projektiem dalībnieki varēs iepazīties sākot ar
2020.gada 15.jūniju, Rīgā, Republikas laukums 2, 10.stāvā SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku
audzētāju savienība” birojā, pieprasot elektroniski – ar dalībnieka elektroniskā pasta
starpniecību, ja tāds reģistrēts dalībnieku reģistrā vai parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, bet sapulces dienā - reģistrācijas vietā.
Papildinājumus sapulces darba kārtībai var iesniegt līdz 2020.gada 29.jūnijam.
Ievērojot joprojām valstī spēkā esošo ārkārtas stāvokli un noteiktos pulcēšanās
ierobežojumus un drošības noteikumus, kurus jāievēro, rīkotājiem, lūdzu dalībniekus līdz
2020.gada 22.jūnija plkst.12 paziņot Sabiedrības valdei par savu plānoto dalību sapulcē,
nosūtot paziņojumu brīvā formā uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Valdes priekšsēdētāja                                                             Maija Brunovska

1. novembrī plkst. 13:00  uz piensaimnieku pasākumu kultūras centrā "Berģi" , Brīvības gatve 455, Rīga

kon

Pieteikties līdz 29.oktobrim pa t. 29456689 vai e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

[1] Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” [reģistrācijas numurs 40003134620] (turpmāk - SABIEDRĪBA) valde ir saņēmusi akciju sabiedrības “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” [reģistrācijas numurs 40003017051] (turpmāk – Viļānu SIS) paziņojumu. Viļānu SIS ir paziņojis SABIEDRĪBAI, ka akciju sabiedrība “Agro Group Invest AS” [reģistrācijas numurs 48503019377] ir pārdevusi un Viļānu SIS ir ieguvusi īpašuma tiesības uz 57888 SABIEDRĪBAS daļām, kas veido 34 procentus no balsstiesīgā pamatkapitāla. SABIEDRĪBAS daļu pirkuma cena ir 750 000 EUR.

[2] Ievērojot minēto un to, ka SABIEDRĪBAS dalībniekiem ir tiesības izlietot pirmpirkuma tiesības SABIEDRĪBAS daļu pārdošanas gadījumā, informējam, ka SABIEDRĪBAS dalībniekiem ir tiesības izlietot pirmpirkuma tiesības līdz 2019.gada 4.septembrim, vai arī rakstveidā atteikties no to izlietošanas pirms noteiktā termiņa. Dalībniekam, kas nolemj izlietot vai atteikties no pirmpirkuma tiesības izlietošanas, ir pienākums par to paziņot SABIEDRĪBAS valdei šajā paziņojumā norādītajā termiņā. Ja šajā paziņojumā norādītajā termiņā netiek saņemts attiecīgs dalībnieka paziņojums, tad tiek uzskatīts, ka dalībnieki ir atteikušies no pirmpirkuma tiesības izlietošanas.

[3] SABIEDRĪBA vērš dalībnieku uzmanību uz to, ka dalībnieks, kurš nolēmis izlietot pirmpirkuma tiesību, pirkuma līgumā aizstāj ieguvēju [pircēju]. Vienlaicīgi ar pirmpirkuma tiesības izlietošanu dalībnieks uzņemas arī pienākumu izpildīt pirkuma līgumu tā, kā to apņēmās izpildīt ieguvējs [pircējs]. Tas nozīmē to, ka dalībniekam ir tiesības nopirkt tikai tādu SABIEDRĪBAS daļu skaitu, kāds norādīts pirkuma līgumā; dalībniekam ir pienākums samaksāt pirkuma cenu tādā kārtībā, kāda noteikta pirkuma līgumā; dalībniekam ir pienākums izpildīt citus pirkuma līguma noteikums tādā kārtībā, kāda noteikta pirkuma līgumā.

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

Valdes priekšsēdētāja                                                                         Maija Brunovska

    SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valde paziņo, ka dalībnieks Ivans Vorslovs atsavina sev piederošo kapitāldaļu. Pārdodamo daļu skaits – 1 (viena),  kapitāla daļas cena  noteikta nominālvērtībā - viens euro.

Pieteikšanās mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā, tas ir  līdz šā gada 04.septembrim.

Kapitāla daļu īpašnieki var izmantot pirmpirkuma tiesības adresējot pieteikumu SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valdei uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai norādītajā adresē ierodoties  personīgi darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

 Kontakttālrunis: 29173811

 

 

 

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

Valdes priekšsēdētāja                                                                                Maija Brunovska

Paziņojums

par SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu

            SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese:

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

‘’Kārtējā kapitāla daļu turētāju sapulce notiks 2019.gada 19. jūlijā.       

Sapulces norises vieta: Rīga, Republikas laukums 2, trešais stāvs,  315. telpa.

Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 -11.00.

           

Darba kārtībā:

 

1.

Valdes ziņojums.

  1. Zvērināta revidenta ziņojums.

  2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

  3. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietošana.

  4. Dažādi jautājumi.

Pēdējās izmaiņas kapitāla daļu turētāju sarakstā izdarāmas ne vēlāk kā  2019.gada 18.jūlijā. Par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem kapitāla daļu turētāji var balsot personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību.

Ar gada pārskatu kapitāla daļu turētāji varēs iepazīties sākot no 2019.gada 16.jūlija, Rīgā, Republikas laukums 2, 10.stāvā SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība birojā, bet sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

           

Papildinājumus sapulces darba kārtībai var iesniegt līdz 2019.gada 19.jūlijam.

Valdes priekšsēdētāja                                                             Maija Brunovska

           

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


+371 67298723

+371 29173811