Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

Paziņojums

par SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu

            SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese:

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

‘’Kārtējā kapitāla daļu turētāju sapulce notiks 2019.gada 19. jūlijā.       

Sapulces norises vieta: Rīga, Republikas laukums 2, trešais stāvs,  315. telpa.

Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 -11.00.

           

Darba kārtībā:

 

1.

Valdes ziņojums.

  1. Zvērināta revidenta ziņojums.

  2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

  3. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietošana.

  4. Dažādi jautājumi.

Pēdējās izmaiņas kapitāla daļu turētāju sarakstā izdarāmas ne vēlāk kā  2019.gada 18.jūlijā. Par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem kapitāla daļu turētāji var balsot personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību.

Ar gada pārskatu kapitāla daļu turētāji varēs iepazīties sākot no 2019.gada 16.jūlija, Rīgā, Republikas laukums 2, 10.stāvā SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība birojā, bet sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

           

Papildinājumus sapulces darba kārtībai var iesniegt līdz 2019.gada 19.jūlijam.

Valdes priekšsēdētāja                                                             Maija Brunovska

           

"Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumi 2019. gadā"

Nr. 1

3.julijs

12.julijs

24.julijs

SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" ciltsdarba speciālista dalība

AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" organizētajos semināros!

Semināri 

Informācija Latvijas Brūnās govju šķirnes genofonda īpašniekiem!

Sakarā ar to, ka 2018. gadā Lauku atbalsta dienestā atbalsta maksājumu pieteikumi jāiesniedz

tikai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ( EPS ), atgādinām:

  • Akti par genofonda dzīvnieku piespiedu likvidāciju vai saistību pārņemšanu, pārdodot citam īpašniekam, jāiesniedz 10 dienu laikā;
  • Atzinumi par dzīvnieku iekļaušanu LB saglabāšanas programmā, jāiesniedz no 1. līdz 30.septembrim.

Pieteikumus par atzinumu saņemšanu jāiesūta līdz 21.septembrim SIA „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” elektroniski vai pa pastu, ciltsdarba speciālistei Mārai Baranovskai.

Pieteikuma paraugs un pakalpojuma izcenojums ir apskatāms sadaļā: DOKUMENTI un CENRĀDIS

Govju svētki Vecaucē

Paziņojums
par SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’
kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

‘’Kārtējā kapitāla daļu turētāju

sapulce notiks 2018.gada 31. jūlijā.

Sapulces norises vieta: Rīga, Republikas laukums 2, trešais stāvs, 315. telpa.
Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 -11.00.

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


+371 67298723

+371 29173811