Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

 

 

 

Paziņojums
par SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’
kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

‘’Kārtējā kapitāla daļu turētāju

sapulce notiks 2018.gada 31. jūlijā.

Sapulces norises vieta: Rīga, Republikas laukums 2, trešais stāvs, 315. telpa.
Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 -11.00.

 

Darba kārtībā:

1.Valdes ziņojums.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. 2017.gada pārskata apstiprināšana.
4. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietošana.
5. Dažādi jautājumi.

Pēdējās izmaiņas kapitāla daļu turētāju sarakstā izdarāmas ne vēlāk kā 2018.gada 30.jūlijā. Par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem kapitāla daļu turētāji var balsot personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību.

Ar gada pārskatu kapitāla daļu turētāji varēs iepazīties sākot no 2018.gada 17.jūlija, Rīgā, Republikas laukums 2, 10.stāvā SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība birojā, bet sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Papildinājumus sapulces darba kārtībai var iesniegt līdz 2018.gada 30.jūlijam.

 

Valdes priekšsēdētāja                                                                                                                                                Maija Brunovska

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


+371 67298723

+371 29173811