Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620,mob.25505448

 

 

 

Apstiprināts 2018. gada atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai

 

GAĻAS ŠĶIRŅU LIELLOPU AUDZĒŠANAS NOZARĒ ATBALSTU PIEŠĶIR, JA:

  1. 1. ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem;
  2. 2. par pārraudzībā esošajām govīm, ganāmpulka īpašnieks Datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos noteikto informāciju;
  3. 3. zīdītājgovs vismaz gadu atrodas pārraudzībā.

Atbalsta summa:

* 120,00 euro -  par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovi,

* 60,00 euro – par gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli vecāku par 18 mēnešiem, kurai   vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus,

* 25,00 euro  - par krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli vecāku par 18 mēnešiem,  kurai vienas gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums.

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


Tel. +371 67878784

Mob.tel. +371 25505448